Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Địa chỉ: Khu công nghiệp- chàng sơn – thạch thất – hà nội

Email: thicongnoithattheoyeucau@gmail.com

Điện thoại: 0966 231 992 – 0822346866

Website: khomaudepraothue.com/thicongnoithattheoyeucau.com